Chat Facebook

So sánh sản phẩm
HOTLINE: Mr Tuấn: 0948 966 988
  • Vietnamese
  • English

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

"CHẤT LƯỢNG" - Tiêu chí của mỗi cá nhân, tổ chức và cả xã hội.
     - Chất lượng gắn liền với uy tín, sự tồn tại và phát triển của công ty trong qua khứ, hiện tại và tương lai. 
     - Chất lượng cho mỗi sản phẩm và dịch vụ tư vấn luôn luôn là mục tiêu phấn đấu cho Công ty như Henry Ford, nhà sáng lập tập đoàn Ford Motor đã từng nói:
"Thị trường không bao giờ bị bão hòa với một sản phẩm tốt, nhưng nó sẽ bị bão hòa rất nhanh với một sản phẩm tồi". 
 Kiến trúc TLI chuyên:
     - Tư vấn thiết kế nội ngoại thất; 
     - Thi công các công trình dân dụng và công nghiệp;
     - Cung cấp các sản phẩm nội thât.
     
Để sáng tạo nên những công trình hữu ích cho xã hội, vì sự phát triển bền vững của đất nước. 
Lãnh đạo Công ty Kiến trúc TLI Hà Nội và các Đơn vị thành viên cam kết:
  1. Xây dựng, duy trì và phát triển đội ngũ Nhân viên - Kiến trúc sư - Kỹ sư - Đốc công làm việc chuyên nghiệp, chủ động, sáng tạo, giỏi nghiệp vụ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong sáng, đủ năng lực để tiếp thu và áp dụng một cách sáng tạo các công nghệ tiên tiến, không ngừng phấn đấu vì mục tiêu chất lượng công trình;  
  2. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn lực cần thiết để xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý chất lượng một cách hiệu quả và có hiệu lực trong Tổng Công ty; 
  3. Thường xuyên phổ biến và giáo dục ý thức đảm bảo chất lượng cho từng cán bộ công nhân viên
  4. Chỉ cung cấp cho Khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tư vấn có chất lượng phù hợp với những yêu cầu đã đặt ra, đảm bảo tính hiệu quả, tính bền vững, yếu tố cảnh quan và thân thiện với môi trường.
  5. Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ tư vấn nhằm thoả mãn yêu cầu ngày càng cao của Khách hàng.
“CHẤT LƯỢNG CỦA MỖI SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ”  
là danh dự nghề nghiệp và niềm tự hào của mỗi thành viên trong Công ty.
  Hà Nội, ngày 31/ 03/ 2010
Giám Đốc
(đã ký) 
VŨ ĐỨC TUẤN

0948 966 988